Zamieszczamy materiały dla cudzoziemców.

Materiał powstał w ramach projektu Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Materiały nie zawierają komponentu dźwiękowego.

Materiały opracowano, przede wszystkim, na potrzeby cudzoziemców, ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Jednakże, mogą one być wykorzystane także do nauczania innych grup cudzoziemców.

Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w polskiej szkole small

Poradnik metodyczny small