Świetlicowy konkurs plastyczny

CELE KONKURSU:

  • Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników;
  • Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

ZASADY KONKURSU

  • Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas 1-3, uczęszczających do świetlicy szkolnej.
  • Zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę.
  • Prace konkursowe powinny być wykonane w formie A3 lub A4 do wyboru
  • Technika wykonania pracy dowolna, praca płaska.
  • Praca powinna być wykonana samodzielnie; w szkole lub w domu.
  • Prace należy dostarczyć do świetlicy klas 1 do dnia 31.05.2022.

UWAGA – Każde dziecko może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

KRYTERIA OCENIANIA:

Podczas oceniania uwzględniane będzie przede wszystkim: samodzielność wykonania pracy,  estetyka pracy,  koncepcja pracy. Rozstrzygnięcie konkursu: 01.06.2022r.

NAGRODY: Dla zwycięzców przewidziane są nagrody oraz dyplomy. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie na holu szkoły