Szanowni Państwo !

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 41/23 Prezydenta Miasta Szczecin od dnia 6 marca 2023 r. rozpoczyna się proces rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.W związku z tym prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji, który znajduje się w załącznikach.

Nabór odbywać się będzie drogą elektroniczną na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Rodzice wypełniają wniosek na stronie naboru. Tworząc listę preferencji placówek. Wydrukowany, wypełniony formularz, podpisany przez obojga rodziców wraz załącznikami należy złożyć w placówce pierwszej preferencji.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej: