17 października 2023r. – zespół wokalny korzystający ze sprzętu zakupionego w ramach rządowego programu Laboratorium Przyszłości odpowiadała za nagłośnienie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej .