Szanowni państwo,

od 1 września 2020 r.  wznawiają  funkcjonowanie oddziały przedszkolne w naszej szkole. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 6.30 do 16.30.

         W dalszym ciągu obowiązują nas obostrzenia związane z ryzykiem zarażenia się COVID – 19.  Przyprowadzając dziecko wchodzimy wejściem przedszkolnym przy budynku B.  Mając na uwadze  zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, tylko 1 września rodzic / opiekun będzie mógł odprowadzić  dziecko do szatni – przy zachowaniu odpowiednich odległości i limitu osób przebywających jednorazowo w przedszkolu. Dodatkowo osoby dorosłe wchodzące do placówki proszone są o zakrywanie ust i nosa – maseczka lub przyłbica.  Prosimy o przyprowadzanie wyłącznie dzieci zdrowych – bez objawów chorobowych tj. katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała. W przypadku zauważenia przez wychowawcę wyżej wymienionych objawów dziecko nie zostanie przyjęte.  Do placówki nie wolno wnosić rzeczy przyniesionych przez dzieci z domu – tj. zabawek, książeczek itp.

Zawsze mile widziane będzie pozytywne nastawienie, pewność siebie i zaufanie do wychowawców.

W a ż n e !

W poniedziałek 31.08.2020r. na naszej stronie umieszczone zostaną dokumenty pn. „Informacja o dziecku”. Prosimy o  wypełnienie i dostarczenie w dniu 1 września do wychowawcy dokumentów podpisanych przez rodziców .