Koleżanki i Koledzy

W związku ze Światowym Dniem Ubogich pragniemy wesprzeć tych, którzy zajmują się bezpośrednią pomocą ubogim pozostającym w kryzysie bezdomności. Chcielibyśmy wesprzeć Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi przy ul. Hryniewieckiego, Siostry Kalkutanki, które opiekują się osobami w kryzysie bezdomności oraz Schronisko dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia Feniks.

Schroniska potrzebują bielizny (nowej) oraz środków higieny osobistej ( szampony, płyny do mycia ciała, szampony, pasty do zębów, szczoteczki, maszynki do golenia, itp.)

Uczniów chętnych do włączenia się do akcji, prosimy o składanie ww. produktów ( nie innych) w kartonie wystawionym w holu głównym szkoły, w okolicach sekretariatu. Prosimy, by do produktów była dołączona kartka z nazwiskiem i klasą ucznia.

Szkolny Klub Wolontariusza