Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

Zapraszamy dzieci klas 1-3 do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym “Autoportret, czyli portret własny” organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu.
Celem konkursu jest stworzenie swojego autoportretu i opowiedzenie o sobie. Autoportret ma przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość, takim jakim się jest w środku i na zewnątrz.

  • Praca powinna być wykonana w jednej z wymienionych technik:
  • Malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, olejne, tempery, itp.)
  • Rysunkowej (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche, węgiel, itp.)
  • Graficznej (grafika warsztatowa, grafika komputerowa, itp.)
  • Forma przestrzenna (rzeźba, płaskorzeźba, itp.)
  • Technika własna (mozaika, collage, itp.)

Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić tylko jedną prace formatu od A4 do 100×70. Przyjmowane są zarówno prace wykonane w szkolnej świetlicy jaki i te zrobione w domu.
Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w kategorii wiekowej od 5 – 9 lat,
Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie.
Dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane i stają się własnością organizatora.
Etap szkolny konkursu koordynują wychowawcy świetlicy klas 1 (A Rudnicka, J. Jakubowska)
Szkolna komisja konkursowa wyłoni najlepsze prace konkursowe i prześle do organizatorów.

Terminy konkursu:

Etap szkolny: 30 kwiecień 2022r.
Etap ogólnopolski: 23 maja 2022 r.
Ogłoszenie wyników: 20 czerwca 2022 r.

Pokaż jaki jesteś naprawdę, wykonując swój autoportret.