W związku z decyzją z dnia 25 kwietnia Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk od 4 maja br. będzie można korzystać z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym.

Udostępnione zostaną (dla maksymalnie sześciu osób korzystających na danym obiekcie): stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne),  boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki),  infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa, pola golfowe, stadniny koni oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe. 

W związku z powyższym boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie z dniem 4 maja zostanie otwarte z zachowaniem następujących zasad bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rak dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Regulamin korzystania z boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zostaje zaktualizowany do zasad wynikających z obowiązujących przepisów i uregulowań dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 Regulamin wstępu na boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II
przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie

 1. Ustala się następujące godziny korzystania z boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie
  1. poniedziałek – piątek w godzinach 14:00 – 19:00
  1. sobota — w godzinach 11:00 – 18:00
 2. Wejście oraz wyjście  na boisko Orlik  możliwe będzie tylko jednym wejściem –  bramą od strony Szkoły Podstawowej oraz Państwowej Inspekcji Pracy, obok pomieszczenia gospodarczego animatorów.
 3. Każda uczestnik zajęć, przed wejściem oraz opuszczeniem obiektu, obowiązkowo musi zdezynfekować ręce
 4. Udział w zajęciach musi być wcześniej zgłoszony animatorom, którzy stworzą harmonogram korzystania z boisk, będą nadzorowali udział zorganizowanych grup, oraz pilnowali przestrzegania zasad bezpieczeństwa
  Chęć udziału w zajęciach zgłaszamy animatorom pod następującymi nr telefonów:
  Andrzej Ossowicz tel. 607 583 882
  Robert Ratman tel. 501 212 890
 5. W zajęciach mogą brać udział tylko grupy zorganizowane. W jednym czasie na jednym boisku może przebywać maksymalnie 6 osób ( oddzielnie dla boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego ). Nie ma możliwości indywidualnego wstępu na boiska oraz bez wcześniejszego zarezerwowania zajęć u animatorów.
 6. Wszystkich uczestników zajęć zobowiązuje się do absolutnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania się na szkolnych obiektach sportowych, zgodnych z wytycznymi i przeciwdziałaniem COVID – 19.
 7. Istotne jest to, aby przy korzystaniu z obiektów sportowych przestrzegać przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 697 ze zm.). W przypadku naruszeń tych przepisów, animatorzy zobligowani będą do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb.