Uczniowie klas pierwszych każdego roku w październiku z okazji “Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych” są uroczyście pasowani na czytelników, włączeni do grona czytelników szkolnej biblioteki.

Podobnie było i w tym roku szkolnym, najmłodsi uczniowie złożyli przysięgę obiecując, iż będą przestrzegać praw i obowiązków czytelnika oraz dbać zawsze o wypożyczone książki.Następnie dokonano aktu pasowania, przeprowadzone przez panie Bibliotekarki Izabelę Kumor i Dorotę Chabros.


Na pamiątkę spotkania, każdy uczeń otrzymał Wyprawkę Czytelniczą, w skład której wchodzi książka “Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów “Książka połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Wyprawki przygotowane zostały przez Instytut Książki w ramach kampanii “Mała książka- wielki człowiek, której strategicznym celem jest rozbudzać dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka i nigdy nie kończącą się pasję do czytania.