W grupach zerowych odbyło się uroczyste pasowanie na zerówkowicza.

Mali artyści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po części artystycznej dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Z powagą i przejęciem przyrzekały być dobrymi uczniami zerówki, rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a także dbać o dobre imię grupy i szkoły. Aktu pasowania dokonała  pani Dyrektor Szkoły Podstawowej NR 35 Pani Iwona Sobczyńska oraz pani Wicedyrektor Izabela Kuczko. Na koniec uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz pięknym wierszem podziękowały pani dyrektor i wychowawczyniom. Zerówkowiczom życzymy nowych przyjaźni i samych radosnych chwil spędzonych na zabawie i nauce.