Kangurki i Tygryski jako nowe grupy zostały w szczególny sposób przyjęte do naszej placówki.

Przeszły pasowanie, które było dla nich wyjątkową i ważną uroczystością. Dzieci zaprezentowały bogaty i ciekawy program artystyczny. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki, śpiewały piosenki oraz tańczyły. Złożyły uroczystą przysięgę – po czym Pani Dyrektor za pomocą „czarodziejskiego pióra” dokonała uroczystego „Aktu pasowania”. Aby upamiętnić ten dzień każdy otrzymał dyplom.