Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I – III do udziału w konkursie plastyczno-technicznym

Organizator: świetlica klas II
Uczestnicy: uczniowie uczęszczający do klas I –III w SP nr 35.

CELE KONKURSU:

 • Kultywowanie tradycji wielkanocnej.
 • Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności dzieci.
 • Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej.

TEMATYKA KONKURSU:

 • Zadaniem uczestników jest wykonanie pisanki wielkanocnej w dowolnej technice plastycznej. Mogą to być jaja styropianowe, drewniane, plastykowe, wydmuszki ozdobione w dowolny sposób (farbą, wydzieranką, tiulingiem, cekinami i itp.)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do klas I –III w SP nr 35.
 • Każdy może wykonać dowolną ilość prac
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie.
 • Podpisane prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy klas II do dnia 8 kwietnia 2022r.

KRYTERIA OCENIANIA:

 • zgodność z tematem
 • staranność i pomysłowość
 • estetyka pracy

Dla uczestników najciekawszych prac przewidziano nagrody niespodzianki.