W dniach 28.06 – 09.07.2021r. Szkoła Podstawowa nr 35 organizuje półkolonie letnie – ” Lato 2021″.

Nabór elektroniczny rozpocznie się dnia 14.06.2021r. od godziny 10.00 do wyczerpania wolnych miejsc ( przewidziano 60 )

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia półkolonijne dostępna będzie od 17.06.2021r. w sekretariacie szkoły. Po zakwalifikowaniu się dziecka na półkolonie opłatę w kwocie 350 złotych należy przelać na podany poniżej rachunek bankowy nie później niż do 22.06.2021r.

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 szczecin
Nr rachunku bankowego – 87 1020 4795 0000 9902 0278 2779
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka klasa i szkoła, do której dziecko uczęszcza z dopiskiem półkolonie letnie – kwota: 350,00 zł.


Dokumenty do półkolonii.