W dniach 27.06 – 08.07.2022 Szkoła Podstawowa nr 35 organizuje półkolonie letnie – LATO 2022

Nabór na półkolonie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej szkoły od dnia 31.05.2022r. Osoby chętne do udziału w półkoloniach zgłaszają swoje dzieci za pomocą formularza znajdującego się pod tym artykułem, lub klikając w ten link.

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia półkolonijne wywieszona zostanie 13.06.2022r. na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Opłatę za zajęcia półkolonijne w kwocie 500 złotych należy przelać na podany poniżej rachunek bankowy nie później niż do 08.06.2022r.
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71 – 665 Szczecin
87 1020 4795 0000 9902 0278 2779
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa i szkoła do której dziecko uczęszcza z dopiskiem półkolonie letnie.

Wypełnioną kartę, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 8.06.2022 r.

Dokumenty do zgłoszenia dziecka