Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II organizuje półkolonie letnie “Lato 2023” w terminie 26.06.2023 r – 07.07.2023r.

Nabór na półkolonie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej szkoły od dnia 01.06.2023r. Link do zapisów na półkolonie

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia półkolonijne wywieszona zostanie 07.06.2023 r. na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.
Opłatę za zajęcia półkolonijne w kwocie 650 zł należy wpłacić na podany poniżej rachunek bankowy nie później niż do 05.06.2023r.
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71 – 665 Szczecin
87 1020 4795 0000 9902 0278 2779
tytuł przelewu: nazwisko i imię dziecka, klasa i numer szkoły do której dziecko uczęszcza z dopiskiem półkolonie letnie.

Wypełnioną kartę, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 05.06.2023 r.