Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II organizuje półkolonie letnie “Lato 2024” w terminie 24.06.2024 r – 05.07.2024r.

Nabór na półkolonie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej szkoły od dnia 03.06.2024r. (godz. 9:00)  

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia półkolonijne wywieszona zostanie 10.06.2024 r. na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.
Opłatę za zajęcia półkolonijne w kwocie 730 zł należy wpłacić na podany poniżej rachunek bankowy nie później niż do 07.06.2024r.,

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71 – 665 Szczecin
87 1020 4795 0000 9902 0278 2779
tytuł przelewu: nazwisko i imię dziecka, klasa i numer szkoły do której dziecko uczęszcza z dopiskiem półkolonie letnie.

Wypełnioną kartę, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia  07.06.2024r.

Dokumenty i informacje do pobrania: