Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II organizuje półkolonie zimowe “ZIMA 2024” w terminie 15.01.2024 r – 19.01.2024r.

Nabór na półkolonie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Formularz zapisów na półkolonie ukaże się na stronie sp35.szczecin.pl w piątek 15.12.2023r. o godz.12:00. 

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia półkolonijne wywieszona zostanie 21.12.2023 r. na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie. Opłatę za zajęcia półkolonijne w kwocie 330 zł należy wpłacić na podany poniżej rachunek bankowy w dniach 2.01.2024 r – 4.01.2024 r.

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71 – 665 Szczecin
87 1020 4795 0000 9902 0278 2779
tytuł przelewu: nazwisko i imię dziecka, klasa i numer szkoły do której dziecko uczęszcza z dopiskiem półkolonie zimowe 2024.

Wypełnioną kartę, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 05.01.2024r.

Dokumenty dla rodziców: