W dniach 13.02 – 17.02.2023 Szkoła Podstawowa nr 35 organizuje półkolonie zimowe – ZIMA 2023

Zapisu na półkolonię można dokonać w terminie od 19 stycznia 2023 r. od godziny 8:00 w systemie elektronicznym, poprzez formularz znajdujący się pod tym artykułem, lub klikając w ten link.

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia półkolonijne wywieszona zostanie 1.02.2023 r. na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły.

Opłatę za zajęcia półkolonijne w kwocie 360 złotych należy przelać na podany poniżej rachunek bankowy nie później niż do 27.01.2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71 – 665 Szczecin
87 1020 4795 0000 9902 0278 2779
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa i szkoła do której dziecko uczęszcza z dopiskiem półkolonie zimowe.

Wypełnioną kartę, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 27.01.2023 r.

Dokumenty do pobrania