Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I – III  do udziału w konkursie plastycznym

Organizator: świetlica klas III

Uczestnicy: uczniowie uczęszczający do klas I –III  w SP nr 35.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej.
 • Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia.
 • Propagowanie zdolności plastycznych.

Tematyka konkursu:

 • Zadaniem uczestników jest wykonanie portretu Pani Wiosny.
 • Technika dowolna płaska lub przestrzenna.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do klas I –III w SP nr 35.
 • Każdy może wykonać tylko jedną pracę.
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie.
 • Podpisane prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy klas III do dnia 8 kwietnia 2022 r.

Kryteria oceniania:

 • zgodność z tematem
 • staranność i pomysłowość
 • estetyka pracy
 • samodzielność wykonania pracy

Dla uczestników najciekawszych prac przewidziano nagrody.