Dbamy o miejsca i pomniki pamięci narodowej w naszym mieście.