Szanowni Rodzice!

W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób:

1) Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

2) Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki – przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty,

3) Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole): / Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba/

  1. Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 15.00,
  2. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
  3. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
  4. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
  5. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
  6. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.