Szanowni Rodzice,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022 na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół.
Uczniowie w tym czasie (oprócz przerwy świątecznej) będą objęci edukacją zdalną zgodnie z planem lekcji. W dniach 20-22 grudnia 2021r. zajęcia wspomagające są organizowane na terenie szkoły lub zdalnie (po uzgodnieniu z uczniami i rodzicami).

Rodzice uczniów klas I-III (tylko w sytuacjach trudnych), którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom, składają do 17 grudnia 2021 do godz.10:00 wiosek do dyrektora szkoły o objęcie opieką dziecka.

Dyrektor szkoły
Iwona Sobczyńska