Poniżej zamieszczamy program półkolonii letnich, które odbędą się w naszej szkole już od poniedziałku 27 czerwca

CELE OGÓLNE ZAJĘĆ PÓŁKOLONIJNYCH:

 • Stworzenie dzieciom w wieku szkolnym bezpiecznych warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Wypoczynek i rekreacja.
 • Zwiedzanie najbliższej okolicy .
 • Poprawa sprawności fizycznej.
 • Rozbudzanie zdrowej rywalizacji podczas zawodów sportowych i konkursów.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.
 • Rozwijanie komunikacji i integracji w grupie.
 • Obserwacja przyrody.

PLAN ZAJĘĆ – 7:00 – 15:30

I TYDZIEŃ
27.06.2022r. – poniedziałek

 • Zbiórka uczestników półkolonii.
 • Spotkania organizacyjne – zapoznanie z regulaminem i programem półkolonii oraz zasadami BHP;
 • Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.
 • Śniadanie.
 • Zajęcia w grupach:
 • Gry i zabawy umożliwiające zapoznanie się dzieci;
 • Zajęcia integracyjne „Poznajmy się lepiej”;
 • Zajęcia twórcze w grupach – plakaty, hasła, nazwa grupy;
 • Warsztaty taneczne.
 • Obiad.
 • Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

28.06.2022r. – wtorek

 • Zbiórka uczestników półkolonii. Gry i zabawy świetlicowe.
 • Śniadanie.
 • Zajęcia w grupach:
 • Warsztaty w Trafo – stacji sztuki.
 • Obiad.
 • Gry i zabawy zespołowe na hali sportowej. Zajęcia czytelnicze.

29.06.2022r. – środa

 • Zbiórka uczestników półkolonii. Gry i zabawy świetlicowe.
 • Śniadanie.
 • Zajęcia w grupach:
 • Wyjście do Multikina;
 • Obiad.
 • Zajęcia relaksacyjne. Zabawy zespołowe z piłką.

30.06.2022r. – czwartek

 • Zbiórka uczestników półkolonii. Gry i zabawy świetlicowe.
 • Śniadanie.
 • Zajęcia w grupach:
 • Wycieczka autokarowa do Kołbaskowa;
 • Zabawy ruchowe i gry zespołowe, podchody;
 • Zajęcia czytelnicze.

01.07.2022r. – piątek

 • Zbiórka uczestników półkolonii. Gry i zabawy świetlicowe.
 • Śniadanie.
 • Zajęcia w grupach:
 • Warsztaty z Robotyki
 • Obiad.
 • Zajęcia czytelnicze. Gry i zabawy ruchowe na orliku.

II TYDZIEŃ
04.07.2022r. – poniedziałek

 • Zbiórka uczestników półkolonii. Gry i zabawy świetlicowe.
 • Śniadanie.
 • Zajęcia w grupach:
 • Wycieczka autokarowa do Smętowic;
 • Zajęcia czytelnicze. Gry i zabawy ruchowe na orliku.

05.07.2022r. – wtorek

 • Zbiórka uczestników półkolonii. Gry i zabawy świetlicowe.
 • Śniadanie.
 • Zajęcia w grupach:
 • Gra terenowa – ” Różany zawrót głowy”;
 • Wyjście do Multikina.
 • Obiad.
 • Zajęcia czytelnicze. Gry i zabawy ruchowe na orliku. Zabawy zespołowe z piłką.

06.07.2022r. – środa

 • Zbiórka uczestników półkolonii. Gry i zabawy świetlicowe.
 • Śniadanie.
 • Zajęcia w grupach:
 • Wycieczka autokarowa do Parku Wielorybów w Rewalu.
 • Obiad.
 • Zajęcia czytelnicze. Gry i zabawy ruchowe na orliku.

07.07.2022r. – czwartek

 • Zbiórka uczestników półkolonii. Gry i zabawy świetlicowe.
 • Śniadanie.
 • Zajęcia w grupach:
 • Budowanie miasteczka Lego – ” Lego w teczkę na wycieczkę”;
 • Zajęcia z papieroplastyki.
 • Obiad.
 • Zajęcia czytelnicze. Gry i zabawy ruchowe na orliku.

08.07.2021r. – piątek

 • Zbiórka uczestników półkolonii. Gry i zabawy świetlicowe.
 • Śniadanie.
 • Zajęcia w grupach:
 • Słodkie warsztaty w „Słodkiej Cytrynce”;
 • Zawody sportowe – ” Energią kipimy i sport lubimy”.
 • Obiad.
 • Zajęcia relaksacyjne. Podsumowanie zajęć półkolonijnych.

Ewentualne zmiany w programie zależą od warunków pogodowych.