Ogłoszenie wyboru oferenta w grupie towarowej „ Mięso i wyroby wędliniarskie” na rok 2020 nastąpiło 20.12.2019 o godzinie 11:00.

Podmiot, który wyłoniono, został powiadomiony mailem. Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo.

            Grupy towarowa                                         Firma

MięsoHurtownia Wielobranżowa Rojan Spółka Jawna J. Patruś & R. Baczyński Ząbrowo 30 ; 78-120 Gościno