Ogłoszenie wyboru oferenta na zapytanie ofertowe z dnia 25.02.2021r. dotyczące prowadzenia zajęć muzyczno – ruchowych w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II, nastąpiło w piątek 5 marca 2021r. o godzinie 12:00.

Podmioty, które zostały wybrane, zostały powiadomione telefonicznie lub mailem, w zależności od podanych przez oferentów dróg komunikacji. Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo.

W wyniku zapytania do Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II wpłynęły następujące oferty:

  • CE Lingua sp. z o.o., oś Bohaterów Września 1A/C 31-620 Kraków
  • Dawid Podoła Invest Group, ul. Główna 11/26 73-110 Stargard

Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy:
Dawid Podoła Invest Group, ul. Główna 11/26 73-110 Stargard,
którego oferta była najkorzystniejsza cenowo.