Zamieszczamy regulamin pracy biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II, obowiązujący od 1 września 2020r.

I. Funkcjonowanie wypożyczalni

 1. Do odwołania w szkolnej bibliotece funkcjonuje tylko wypożyczalnia, czytelnia pełni funkcję sali lekcyjnej.
 2. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.
 3. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 4. Uczeń przed wejściem na teren biblioteki dezynfekuje ręce.
 5. Jednocześnie w wypożyczalni może przebywać 2 uczniów, pozostających względem siebie w odległości minimum 1,5 m.
 6. Uczniowie oczekujący przed biblioteką zachowują między sobą bezpieczną odległość 1,5 – 2 m.
 7. Biblioteka udostępnia swoje zbiory z ograniczonym dostępem do półek – zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 8. Książki można zamówić wcześniej poprzez:
  1. złożenie zamówienia na e mail: biblioteka@sp35.szczecin.pl
  2. wrzucenie kartki z zamówieniem do skrzynki przed biblioteką – wpisując imię, nazwisko, klasę i tytuły zamawianych pozycji
 9. Uczniowie klas 1-3 przychodzą do biblioteki z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę.
 10. Książki oddajemy wkładając je do przygotowanego kartonu – oznaczone datą pozostaną w kwarantannie przez przynajmniej 2 dni.
 11. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia a powierzchnie wspólne są regularnie czyszczone.

II. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 1. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z dyrekcją szkoły i pozostałymi nauczycielami, wspomagając proces dydaktyczny
 2. Bibliotekarz prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną oraz podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
 3. Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponując różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.
 4. Bibliotekarz na stronie internetowej szkoły, w zakładce BIBLIOTEKA prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np:
  1. linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,
  2. linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur
  3. recenzje książek, teksty literackie, listy polecanych książek
  4. informacje o imprezach związanych z czytelnictwem i biblioteką
 5. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół i placówek oświatowych od 1 września 2020 r.).
 6. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
 7. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i na zapleczu.