Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej z gimnastyką artystyczną dziewcząt  i gimnastyką sportową chłopców odbędzie się w poniższych terminach:

czwartek – 12.03.2020r. – 16:00 – 18:00
piątek – 18.03.2020 r. – 15:30 – 17:30

Na testy sprawnościowe należy uprzednio zapisać dziecko w sekretariacie szkoły.

Prezentacja dla rodziców pt. „JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY 1” zamieszczona jest na stronie naboru w zakładce „Dokumenty”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty