Szanowni Państwo,


W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest utworzenie w naszej szkole klasy dwujęzycznej z językiem angielskim na poziomie przyszłorocznych klas siódmych. Zgodnie z prawem oświatowym w takiej klasie część treści wynikających z podstawy programowej jest realizowana w języku obcym. W naszej szkole planowane jest, aby w ramach dwóch dodatkowych godzin przewidzianych w oddziale dwujęzycznym uczniowie nabywali kompetencji w zakresie matematyki i biologii – klasa taka ma zatem trzy godziny języka angielskiego i dwie godziny na realizację treści z ww. przedmiotów w języku angielskim. Godziny matematyki i biologii w języku angielskim realizowane będą przez nauczyciela języka angielskiego posiadającego kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów. Absolwenci, którzy kończą klasę dwujęzyczną będą mieli potwierdzoną znajomość języka na poziome A.2+/B.1 (czyli wyższą niż absolwenci pozostałych klas).

Aby rozpocząć edukację w oddziale dwujęzycznym kandydat musi zostać zakwalifikowany na podstawie wyniku testu predyspozycji językowych (jednakowego do wszystkich klas dwujęzycznych w Szczecinie), a opiekun prawny musi potwierdzić wolę zapisania dziecka do takiego oddziału zgodnie z przyjętym harmonogramem (dostępnym również na stronie Szkoły).

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu dziecka do testu predyspozycji językowych proszę o dokonanie rzetelnej analizy umiejętności uczenia się dziecka oraz możliwości poświecenie dodatkowego czasu na edukację (dodatkowe dwie godziny lekcyjne tygodniowo oraz konieczność poświęcenie czasu na opanowania materiału z biologii i matematyki w języku angielskim).

Nauczanie matematyki i biologii w języku angielskim będzie odbywało się zgodnie z założeniami zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego CLIL postulowanego przez instytucje Unii Europejskiej i stanowi realizację postulatu Komisji Europejskiej w zakresie wielojęzyczności, czyli zdolności do prawidłowego i skutecznego korzystania z rożnych języków w celu porozumiewania się̨ (jedna z ośmiu kompetencji kluczowych, istotna dla sytuacji zawodowej i życiowej osób uczących się) .

Oferta klasy dwujęzycznej skierowana jest do uczniów, którzy wykazują predyspozycje do nauki języków obcych, są w stanie poświęcić dodatkowy czas na zdobywanie wiedzy, rozważają edukację w klasie dwujęzycznej w szkole ponadpodstawowej i są chętni do podejmowania wyzwań.
Zachęcam do udziału we wspólnej przygodzie edukacyjnej

Z wyrazami szacunku
Ksenia Olkowska