Informujemy o rozpoczętej rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025.

ZAPISY  PROWADZONE SĄ W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE ZASADY: 
  1. Rodzic/prawny opiekun zapisując dziecko do świetlicy powinien zapoznać się z regulaminem pracy świetlicy. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej.
  2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy  szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
  3. Kwestionariusz, można pobrać ze świetlicy szkolnej, sekretariatu lub ze strony szkoły  „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy“.
  4. Poprawnie wypełnioną kartę (dokładne dane kontaktowa) należy złożyć:
  • obecne klasy I, II i III składają w świetlicy szkolnej,
  • rodzice przyszłorocznych klas I wypełniają formularz zapisu dziecka do świetlicy dostępny na stronie szkoły oraz składają kartę  osobiście w sekretariacie.
TERMIN SKŁADANIA KARTY NABORU DO ŚWIETLICY: 

20.05.2024 – 14.06. 2024 –  dla dzieci uczęszczających już do świetlicy (klas I, II i III).
21.05.2024 – 14.06. 2024 – dla przyszłorocznych uczniów klas I.

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2024/2025 ZOSTANIE OPUBLIKOWANA W HOLU GŁÓWNYM SZKOŁY  W DWÓCH TERMINACH:

21.06.2024  – dla dzieci uczęszczających już do świetlicy (klas I, II i III).
21.06.2024  – dla przyszłorocznych uczniów klas I. 

Dokumenty do pobrania:Formularz zgłoszenia dziecka do świetlicy – wypełniają tylko rodzice uczniów przyszłych klas I