2 kwietnia obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci, a 18 maja będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin papieża, patrona naszej szkoły.

Z tej okazji pragniemy przypomnieć najważniejsze, naszym zdaniem, przesłania Ojca Świętego dla dzieci i młodzieży.

Rozmowa z Ojcem Świętym
Dzieci:
Ojcze Święty, we współczesnym świecie nie ma zbyt wiele radości, miłości, prawdy…
JP II:
Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie,
które przeradza się w rozpacz. […] Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości, pozbawione nadziei. […]
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
[Rozumiecie to?]

Dzieci:
Tak. I słuchamy cię, Ojcze Święty.
JP II:
Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.
[Zapamiętajcie]
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. […] Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie
obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z radością. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.
Dzieci:
Czyli ciągle wierzyć, mieć nadzieję, cieszyć się życiem, tak, Ojcze?
JP II:
Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. […] Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być.

Dzieci:
Nadzieja umiera ostatnia?
JP II:
Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach. […] Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą t
rudność.

Dzieci:
Niektórzy twierdzą, że życie jest walką…
JP II:
Każdego człowieka czeka w życiu walka. Walka nie fizyczna, nie ta jakaś „bitka”, którą czasem chłopcy podejmują ze sobą. Każdego człowieka czeka w życiu walka duchowa. Walka – dziwną rzecz wam powiem – wiecie z kim? – przede wszystkim z samym sobą. Każdy człowiek musi się zmagać ze sobą o siebie. […] Każdego z was czeka ta walka i każdą z was czeka ta walka wcześniej czy później. Kiedyś przyjdzie ten moment…

Dzieci:
Co może człowiekowi jeszcze w życiu pomóc poza tym, o czym, Ojcze Święty, nam już powiedziałeś?
JP II:
Obcowanie z naturą, z jej pięknem i spokojem, przywraca nam siły i pogodę ducha. Kiedy jednak ogarniamy wzrokiem cuda stworzenia, powinniśmy zarazem wchodzić w samych siebie, w głąb serca, przenikać do wnętrza własnej osoby, gdzie możemy przebywać sam na sam z własnym sumieniem. Tam przemawia do nas Bóg, a dialog z nim przywraca nam sens życia. Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół […]
– lecz zdumiewa się człowiek! próg, który świat w nim przekracza, jest progiem zdumienia.
JP II:
Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza, i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.

Dzieci:
Ojcze Święty, czy możesz nam to wytłumaczyć, wyjaśnić szerzej, abyśmy zrozumieli?
JP II:
Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny,pozostawiony bez opieki.

Dzieci:
My, Ojcze Święty, jesteśmy bardzo
młodzi i niewiele od nas zależy…
JP II:
Wy jesteście przyszłością świata!
Wy jesteście nadzieją Kościoła!
Wy jesteście moją nadzieją!

JP II
[Pamiętajcie]
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może
nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować.
[Pamiętajcie]

W montażu literackim wykorzystano cytaty i fragmenty tekstów z następujących pozycji:
• 2012 z bł. Janem Pawłem II. Wybór tekstów Marian Grzybowski. Sandomierz. ISBN 978-83-257-0325-7.
• Strona internetowa: www.cytaty.info/autor/janpaweliikarolwojtyla [dostęp: 21.01.2012].
• Jan Paweł II: Tryptyk rzymski. Kraków 2003. ISBN 83-88971-44-1