Informujemy iż sprzedaż obiadów abonamentowych na listopad 2019r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Piątek – 29.11.2019 w godz. 7:30-14:00
Poniedziałek – 02.12.2019 w godz. 7:30-17:00
Wtorek – 03.12.2019 w godz. 7:30-15:00
Środa – 04.12.2019 w godz. 7:30-15:00

Opłata za karnet w grudniu wynosi 70 ,00 zł. ( 14 obiadów x 5,00 zł.= 70,00 zł.)
20.12.2019 (piątek)- Wigilie klasowe – w tym dniu nie planujemy obiadu. W wyjątkowych przypadkach prosimy
o deklarowanie w momencie zakupu karnetu obiadowego chęci skorzystania z obiadu w tym dniu.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
23.12.2019 (poniedziałek);
24.12.2019 (wtorek);
27.12.2019 (piątek);
30.12.2019 (poniedziałek);
31.12.2019 (wtorek);
W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Prosimy o deklarowanie w momencie zakupu karnetu obiadowego, czy Państwa dziecko będzie korzystało w tych dniach z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy i czy będzie jadło w tych dniach obiady w stołówce szkolnej.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY ŻE ZE WZGLĘDU NA ZAKOŃCZENIE I ROZLICZENIE ROKU 2019 PIENIĄDZE NA KONTO ZA KARNET STYCZNIOWY BĘDZIE MOŻNA PRZELEWAĆ OD 2 STYCZNIA 2020.
PROSIMY NIE WPŁACAĆ PIENIĘDZY ZA KARNET STYCZNIOWY W GRUDNIU!!!.