Informujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na listopad 2019r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Czwartek        31.10.2019  w godz. 7.30-15.00
Poniedziałek   04.11.2019  w godz. 7.30-17.00
Wtorek          05.11.2019  w godz. 7.30-15.00
Środa             06.11.2019  w godz. 7.30-15.00

Koszt pojedynczego obiadu dla ucznia SP 35 wynosi: 5,00zł (Cena obejmuje: zupę, II danie, deser). Opłata za karnet w listopadzie wynosi 95,00 zł. (19 obiadów x 5,00 zł.= 95,00 zł.)

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty za karnet obiadowy przelewając pieniądze na konto szkoły.

Wpłaty należy dokonywać na następujące dane:
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
nr rachunku bankowego 87 1020 4795 0000 9902 0278 2779

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata. W przypadku dokonywania opłat  z wyłączeniem jakiegoś dnia, proszę taką informację zawrzeć w tytule przelewu np.: Jan Kowalski IIIC wrzesień 2018 bez 17.09

Wysokość wpłaty za karnet obiadowy zawsze podawana jest do informacji z wyprzedzeniem. Sugerujemy dokonywanie wpłat na dwa dni robocze przed rozpoczęciem żywienia, aby mieć pewność wpływu środków na rachunek bankowy. Po dokonaniu wpłaty na konto szkoły-dzieciom z klas 1-3 karnet obiadowy przekazujemy do wychowawcy. Uczniowie z klas 4-8 karnety obiadowe odbierają osobiście w okienku kasowym przy administracji SP35.