Informujemy iż sprzedaż obiadów abonamentowych na październik 2019r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Terminy sprzedaży karnetów obiadowych
Piątek                 27.09.2019 w godz. 7.30-14.00
Poniedziałek     30.09.2019 w godz. 7.30-15.00
Wtorek                01.10.2019 w godz. 7.30-17.00
Środa                  02.10.2019 w godz. 7.30-15.00

Koszt pojedynczego obiadu dla ucznia SP 35 wynosi: 5,00zł (Cena obejmuje: zupę, II danie, deser). Opłata za karnet w październiku wynosi 115,00 zł.(uwzględniając 14.10.2019)
(23 obiady x 5,00 zł.= 115,00 zł.)

14.10.2019 obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu nie ma zajęć lekcyjnych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Prosimy o deklarowanie w momencie zakupu karnetu obiadowego czy Państwa dziecko będzie w tym dniu jeść obiad w szkole.

Sprzedaż karnetów obiadowych odbywa się w wyznaczonych terminach w okienku kasowym przy administracji SP35 .
Serdecznie zapraszamy