5 lutego odbyły się warsztaty z udziałem  Straży Ochrony Kolei, która przeprowadziła lekcje na  temat bezpiecznego podróżowania koleją, prawidłowego zachowania się na przejściach kolejowych, a także zapoznała dzieci z ważnymi znakami i zasadami obowiązującymi w ruchu kolejowym.

Dzieci zostały obdarowane nie tylko wiedzą, ale także książkami, upominkami. Dziękujemy!