Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Rodziców prosimy o wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku i pozostałych (również podpisanych) dokumentów drogą mailową na adres wybranej placówki.

Adresy mailowe i numery telefonów poszczególnych publicznych placówek  można znaleźć na:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11051.asp (szkoły podstawowe)
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11059.asp (przedszkola)

Wnioski będą przyjmowane do 27 marca br.

Pod koniec tygodnia uruchomiona zostanie również aplikacja w systemie elektronicznego naboru, za pomocą której będzie można przesyłać skany lub zdjęcia dokumentów bezpośrednio do placówki pierwszego wyboru.

Jednocześnie informujemy, że oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.