Szanowni Państwo, Rodzice klas 1 – 3

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, uczęszczających do klas I – III szkoły podstawowej.

W związku z tym, uprawnieni rodzice przyprowadzają dziecko na zajęcia opiekuńcze wraz z wypełnionym wnioskiem lub wypełniają wniosek na miejscu.

Wniosek do pobrania