Szanowni Państwo

W piątek 31 lipca do naszej szkoły zostaną dostarczone wyniki egzaminu ósmoklasisty.

W związku z koniecznością przygotowania kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem wyniki będzie można odebrać w piątek 31 lipca od godz. 10:00

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru wyników można upoważnić inną osobę. Upoważnienie może dostarczyć osobiście osoba upoważniająca (opiekun prawny absolwenta) lub za pośrednictwem komunikatora w dzienniku elektronicznym z wysyłając je z konta opiekuna absolwenta. Upoważnienia proszę przesyłać na konto Pana Marka Żukowskiego.

Przypominam, że osoby zgłaszające się po wyniki lub dostarczające upoważnienie zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w szkole.

Każdej osobie wchodzącej na teren szkoły zostanie zmierzona temperatura i zdezynfekowane dłonie.

Z poważaniem
Iwona Sobczyńska
dyrektor szkoły