Poniżej zamieszczamy wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II