Świetlica klas III-IV uczestniczyła w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego “Polska Przyroda Wspólnym Dobrem – Symbole Narodowe” organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Na konkurs zostało wysłanych ponad 20 prac. 

Komisja konkursowa przyznała 3 WYRÓŻNIENIA naszym uczniom:

Anna Piasecka klasa III A

Hanna Pyfel klasa III C

Hanna Boruń klasa III C

WYRÓŻNIONYM uczniom gratulujemy !!!