Poniżej zamieszczamy spis rzeczy niezbędnych dla uczniów grup zerowych w roku szkolnym 2020/2021