Dyrekcja oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie serdecznie zapraszają uczniów klas II i III do wzięcia udziału w XI Międzyszkolnym Konkursie „W krainie bajki i baśni”

CELEM konkursu jest:

  1. Rozbudzenie zainteresowania bajką i baśnią.
  2. Popularyzowanie polskiej literatury.
  3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania charakteru dydaktycznego bajki i baśni.
  4. Konkretyzacja treści przeczytanych baśni – wykonanie prac plastycznych.
  5. Wpajanie zasad koleżeńskiej rywalizacji.

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni wykazać się znajomością bajek i baśni oraz wykonać pracę plastyczną. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
• „Eliminacje szkolne”,
• „Finał międzyszkolny”.

Udział w konkursie należy potwierdzić do dnia 28 lutego 2020r. drogą mailową lub faxem (Załącznik nr 1). „Eliminacje szkolne” odbędą się w dniach 9 marca – 13 marca 2020r. „Eliminacje szkolne” uczestnicy konkursu przeprowadzają we własnym zakresie. Do szkół, które potwierdzą swój udział w konkursie zostanie przesłany test do przeprowadzenia eliminacji szkolnych. Do dnia 16 marca 2020r. należy zgłosić zwycięzców „Eliminacji szkolnych” – drogą mailową lub faxem (Załącznik nr 2).
„Finał międzyszkolny” odbędzie się 25 marca 2020r. w auli Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Teatrze Lalek Pleciuga. Szczegółowy regulamin konkursu i załączniki do pobrania.

Dokumenty XI Konkursu międzyszkolnego „W krainie bajki i baśni”