Dyrekcja oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie serdecznie zapraszają uczniów klas II i III do wzięcia udziału w XI Międzyszkolnym Konkursie „W krainie bajki i baśni”

CELEM konkursu jest:

 1. Rozbudzenie zainteresowania bajką i baśnią.
 2. Popularyzowanie polskiej literatury.
 3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania charakteru dydaktycznego bajki i baśni.
 4. Konkretyzacja treści przeczytanych bajek i baśni – wykonanie prac plastycznych.
 5. Wpajanie zasad koleżeńskiej rywalizacji.

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni wykazać się znajomością bajek i baśni oraz wykonać pracę plastyczną. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
• „Eliminacje szkolne”,
• „Finał międzyszkolny”.
Regulamin konkursu

REGULAMIN konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie z klas II-III, którzy oceniani będą w oddzielnych kategoriach wiekowych.
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
  – „Eliminacje szkolne”,
  – „Finał międzyszkolny”
 3. Konkurs przeprowadzany będzie zgodnie z zachowaniem wytycznych GIS i rozporządzenia Rady Ministrów w związku z występowaniem Covid-19.
 4. Udział w konkursie należy potwierdzić do dnia 18 lutego 2022 r. drogą mailową lub faxem (Załącznik nr 1)*.
 5. „Eliminacje szkolne” przeprowadzane są w szkołach macierzystych w dniach 21 – 28 luty 2022r. Do szkół, które potwierdzą swój udział w konkursie zostanie
  przesłany test do przeprowadzenia eliminacji szkolnych.
 6. Do dnia 28 lutego 2022r. należy zgłosić zwycięzców „Eliminacji szkolnych” – drogą mailową lub faxem (Załącznik nr 2a)* wraz z oświadczeniem – zgodą na
  przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną RODO (Załącznik 2b)*.
 7. W dniu „Finału międzyszkolnego” należy dostarczyć Oświadczenie Opiekuna (Załącznik 3a)* i Oświadczenie Uczestnika – dziecka ( Załącznik 3b)*.
 8. W „Finale międzyszkolnym” szkołę reprezentuje po 2 zwycięzców z „Eliminacji szkolnych” z danej kategorii wiekowej.
 9. Do „Finału międzyszkolnego” uczestnicy przygotowują pracę plastyczno – techniczną, która dotyczy ulubionej bajki lub baśni (z listy). Praca plastyczno – techniczna w formie lalki teatralnej (kukiełka, pacynka, marionetka itp.) wykonana techniką dowolną, powinna zawierać metryczkę z informacją: imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa, tytuł bajki. Uczestnicy podczas zmagań finałowych będą musieli wypowiedzieć się na temat przygotowanej pracy. Praca plastyczno – techniczna powinna być dostarczona do Szkoły Podstawowej nr 35 (sekretariat) z dopiskiem na opakowaniu: XI Międzyszkolny Konkurs „W krainie bajki i baśni”, do dnia 7 marca 2022r. osobiście lub pocztą. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na rzecz organizatora konkursu.
 10. Finał międzyszkolny” odbędzie się 10 marca 2022r. w auli Szkoły Podstawowej nr 35 w godzinach 11:00 – 14:00
 11. „Finał międzyszkolny” będzie składał się z dwóch rund. Do drugiej rundy przejdzie po 15 ścisłych finalistów z każdej kategorii wiekowej.
 12. Konkurs oceniać będzie powołane w tym celu jury.
 13. Jury będzie oceniać znajomość treści bajek i baśni. Uczestnicy konkursu powinni dokładnie zapoznać się z treścią następujących utworów:
  „Bajka o carze Sałtanie jego synu sławnym i potężnym bohaterze księciu Gwidonie Sałtanowiczu i o pięknej księżniczce łabędzicy” – A. Puszkin
  „Bajka o rybaku i rybce” – A. Puszkin
  „Calineczka” – H. CH. Andersen
  „Kalosze szczęścia” – H. CH. Andersen
  „Latający kufer” – H. CH. Andersen
  „Nowe szaty cesarza” – H. CH. Andersen
  „Słowik” – H. CH. Andersen
  „Stoliczku nakryj się” – J. i W. Grimm
  „Szyjka od butelki” – H. CH. Andersen
  „Świniopas” – H. CH. Andersen
 14. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do konkursu organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany godzin ze względów organizacyjnych. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o ewentualnej zmianie godzin telefonicznie lub mailowo.
 15. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną organizatorzy zakładają możliwość zmianę formy przeprowadzenia części finałowej ze stacjonarnej na zdalną.

Dokumenty XI Konkursu międzyszkolnego “W krainie bajki i baśni”: