Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do udziału w XII Międzyszkolnym Konkursie „W krainie bajki i baśni”. Uczniów klas II i III szkół podstawowych miasta Szczecina.

CELEM konkursu jest:

  1. Rozbudzenie zainteresowania bajką i baśnią.
  2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania charakteru dydaktycznego bajki i baśni.
  3. Konkretyzacja treści przeczytanych baśni – wykonanie prac plastycznych.
  4. Wpajanie zasad koleżeńskiej rywalizacji.

      Uczniowie biorący udział w konkursie powinni wykazać się znajomością bajek i baśni, oraz wykonać pracę plastyczną. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

  • „Eliminacje szkolne”,
  • „Finał międzyszkolny”.

Udział w konkursie należy potwierdzić do dnia 23 marca 2023r drogą mailową lub faxem (Załącznik nr 1). „Eliminacje szkolne” odbędą się  w dniach 27 marzec – 5 kwiecień 2023 r. „Eliminacje szkolne” uczestnicy konkursu przeprowadzają we własnym zakresie. Do szkół, które potwierdzą swój udział w konkursie zostanie przesłany test do przeprowadzenia eliminacji szkolnych. Do dnia 5 kwietnia 2023r. należy zgłosić zwycięzców „Eliminacji szkolnych” – drogą mailową lub faxem (Załącznik nr 2).

      „Finał międzyszkolny” odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 20 kwietnia 2023r. w Teatrze Lalek Pleciuga po przedstawieniu pt.: „Perfekty i Ambaras”. Szczegółowy regulamin konkursu i załączniki do pobrania.