Dyrekcja oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie serdecznie zapraszają uczniów klas II i III do wzięcia udziału w XIII Międzyszkolnym Konkursie „W krainie bajki i baśni”

Cele konkursu:

  1. Rozbudzenie zainteresowania bajką i baśnią.
  2. Popularyzowanie polskiej literatury.
  3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania charakteru dydaktycznego bajki i baśni.
  4. Konkretyzacja treści przeczytanych bajek i baśni – wykonanie prac plastycznych.
  5. Wpajanie zasad koleżeńskiej rywalizacji.

Uczestnikami konkursu są uczniowie z klas II – III, którzy oceniani będą w oddzielnych kategoriach wiekowych. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
„Eliminacje szkolne”,
„Finał międzyszkolny”.
Udział w konkursie należy potwierdzić do dnia 2 lutego 2024 r. drogą mailową lub faxem (Załącznik nr 1). „Eliminacje szkolne” odbędą się w dniach 19 luty – 23 luty 2024 r. „Eliminacje szkolne” uczestnicy konkursu przeprowadzają we własnym zakresie. Do szkół, które
potwierdzą swój udział w konkursie (Załącznik nr 1) zostanie przesłany test do przeprowadzenia eliminacji szkolnych.

Szczegółowy regulamin konkursu i załączniki do pobrania