Od września 2019 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Miasta Szczecin

kontynuuje zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki ( SMOK ).

Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo od września do listopada.  Zajęcia odbywają się w ścisłej współpracy ze szczecińskimi szkołami podstawowymi w trzech grupach wiekowych.:
– dla uczniów klas V szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2008 i młodsi ) zajęcia odbywają się w poniedziałki i  środy o godz.17:00 Trenerem prowadzącym jest marek Żukowski
– dla uczniów klas IV szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2009 i młodsi ) zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godz.17:00 Trenerem prowadzącym jest Robert Kwaśniewski
– dla uczniów klas I – III szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2010 i młodsi ) zajęcia odbywają się w poniedziałki  i środy o godz. 17:00. Trenerem prowadzącym jest Andrzej Kanigowski
Wszystkie zajęcia odbywają się na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40. Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci ze wszystkich szkół w Szczecinie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na zajęcia. Udział dzieci w zajęciach jest bezpłatny.

SMOK PZKosz, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki Polskiego Związku Koszykówki dla chłopców działa na terenie Szczecina już od września 2016 roku Program jest skierowany do uczniów klas I – V z z szczecińskich szkół i nie tylko. Projekt, zorganizowany przez Polski Związek Koszykówki, finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Miasta Szczecin.

Program SMOK ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości adeptów. PZKosz na mocy porozumienia z gminami w całej Polsce powołał 71 takich ośrodków. Jeden z nich powstał w Szczecinie – w Szkole Podstawowej nr 35. We wszystkich ośrodkach zorganizowano grupy treningowe dla poszczególnych poziomów.  Ich zajęcia odbywają po południu się dwa razy w tygodniu, prowadzą je trenerzy klubu KK Wilki Morskie Szczecin.

W projekcie, uczestniczy blisko pięćdziesiątka dzieci. Duża ich część to uczniowie danych szkół, lecz mamy stale powiększającą się grupę uczestników z innych szczecińskich szkół.

Wszystkie szkoły zostały wyposażone w sprzęt sportowy niezbędny do treningu: piłki, płotki, drabinki koordynacyjne, dryblerki, D-many, poduszki stabilizujące i inne, zakupione ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Miasta Szczecin. Z tych samych środków finansowana jest również praca trenerów. Gmina Miasto Szczecin  zapewnia natomiast obiekty sportowe.