Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024, wracają bezpłatne zajęcia z koszykówki dla dzieci i młodzieży w ramach programu Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki PZKosz.

Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo Zajęcia odbywają się w ścisłej współpracy ze szczecińskimi szkołami podstawowymi w trzech grupach wiekowych.:

  • dla uczniów klas I -II szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2015 i młodsi ) zajęcia odbywają się w środy w godz. 17:00 – 18:30 oraz w piątki w godz.18:30 – 20:00. Trenerem prowadzącym jest Andrzej Kanigowski
  • – dla uczniów klas II-III – szkół podstawowych ( dziewczęta oraz chłopcy z rocznika 2013 i młodsi ) zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz.18:30 – 20:00 Trenerem prowadzącym jest Barbara Szymoniak
  • – dla uczniów klas IV szkół podstawowych ( chłopcy z rocznika 2013 i młodsi ) zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 18:30 – 20:00. Trenerem prowadzącym jest Andrzej Kanigowski.

Wszystkie zajęcia odbywają się na hali naszej szkoły przy ul. Świętoborzyców 40. Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci ze wszystkich szkół w Szczecinie. Udział w zajęciach jet bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na zajęcia.

SMOK PZKosz, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki Polskiego Związku Koszykówki dla dzieci działa na terenie Szczecina już od września 2016 roku Program jest skierowany do uczniów klas I – IV ze szczecińskich szkół i nie tylko. Projekt, zorganizowany przez Polski Związek Koszykówki, finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Miasta Szczecin.

Program SMOK ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości adeptów. PZKosz na mocy porozumienia z gminami w całej Polsce powołał 71 takich ośrodków. Jeden z nich powstał w Szczecinie – w naszej szkole. We wszystkich ośrodkach zorganizowano grupy treningowe dla poszczególnych poziomów.  Ich zajęcia odbywają po południu się dwa razy w tygodniu, prowadzą je trenerzy klubu KK Wilki Morskie Szczecin.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod adresem biuro@wmsz.pl, lub telefonicznie z trenerem prowadzącym pod nr telefonu 782 134 709