Uczniowie naszej szkoły zarówno na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych korzystali z penów 3D zakupionych w ramach rządowego programu “Laboratoria przyszłości”