Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.: „Zaprojektowanie dwóch wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Wykonanie projektu dwóch wiat rowerowych – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf wg poniższych założeń:
    – Teren przeznaczony pod budowę wiat mieści się przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie. Teren jest w zarządzie trwałym Zamawiającego.
  2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać koncepcję, która będzie zawierać rozwiązania rysunkowe lokalizacji wiat i wyposażenia oraz krótki opis zastosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych. Koncepcja musi uzyskać akceptację zamawiającego. Zamawiający może nie zaakceptować koncepcji w następujących przypadkach:
  3. niezgodności z przepisami prawa,
  4. niezgodności z przepisami technicznymi,
  5. niezgodności ze sztuką budowlaną.

Zamawiający przewiduje, że Wykonawca zaprezentuje i omówi koncepcję na spotkaniu. Jeżeli koncepcja będzie zgodna z założeniami Zamawiającego, to jej zatwierdzenie odbędzie się na tym samym spotkaniu. W przypadku rozbieżności lub braków w koncepcji, Zamawiający dopuszcza uzupełnienie tych informacji w formie notatki ze spotkania i zaakceptowania jej w na tym samym spotkaniu. Uwagi Zamawiającego będą musiały być uwzględnione w projekcie budowlanym.