Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do składania ofert na następujące artykuły żywnościowe:

• Jaja,
• Mączne produkty garmażeryjne,
• Mięso, wędliny,
• Mleko i produkty mleczne,
• Pieczywo,
• Przyprawy,
• Różne produkty spożywcze,
• Ryby mrożone, produkty rybne i ryby wędzone,
• Tłuszcze spożywcze,
• Warzywa i owoce mrożone,
• Warzywa i owoce przetworzone,
• Warzywa i owoce świeże oraz kiszonki,
• Ziemniaki,
• Produkty ciastkarskie

Oferenci powinni stworzyć ofertę cenową na formularzach cenowych załączonych do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć do 14.12.2019 r. do godz. 11:00 e-mailowo lub osobiście do sekretariatu siedziby Zamawiającego według danych teleadresowych zamieszczonych poniżej.

Szkoła Podstawowa nr 35 im Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
Adres mailowy: sp35@sp35.szczecin.pl

Ogłoszenie wyboru oferenta nastąpi 15.12.2020 o godzinie 14:00. Wyniki wyboru zostaną zamieszczone na stronie szkoły. Podmioty, które zostaną wybrane, zostaną powiadomione telefonicznie lub mailem, w zależności od podanych przez oferentów dróg komunikacji.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo.

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie informuję iż podmioty składające ofertę w przetargu na artykuły żywnościowe ogłoszonym w dniu 07.12.2020 r., nie mogą ograniczać dostaw w trakcie realizacji zamówienia ze względu na “minimum logistyczne”.Klauzula o tej treści zostanie umieszczona w umowie.

Dodatkowych informacji udziela Irena Bartczak pod numerem telefonu 512 480 935

Dokumenty do zapytania ofertowego na artykuły żywnościowe na 2021 rok