Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do składania ofert w zadaniu polegającym na „Budowie dwóch wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie”

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją techniczną pod nazwą „Projekt budowlany i wykonawczy dwóch wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie”

Forma złożenia oferty 

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 26 października 2021r. do godz. 15:00 w formie:

  • pisemnej – (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II , ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin,
  • elektronicznie – e-mailem na adres: sp35@sp35.szczecin.pl 

Dokumenty do zapytania: