W związku z rozpoczęciem procesu rekrutacji do przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych, zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin.

Zarządzenie Nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 22.01.2021 r. w sprawie terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na r. szk. 2021/2022.


Zapraszamy również do śledzenia wszystkich informacji związanych z rekrutacją na naszych stronach internetowych, pod adresem: https://sp35.szczecin.pl/rekrutacja/